usability logo - brugervenlighed på nettet  Hvordan læses web-sider
Placering af indhold
Valg af elementer
Hvad kigger brugeren på
Hastighed og ventetid
Test website usability

Strukturering/placering af indhold

Tekst på nettet læses ikke lineært, som var det en bog. Indholdet skimmes for noget interessant, hvilket stiller krav til måden, det præsenteres på. Er teksterne lange, virker det, som en pinsel at læse på skærmen. Derfor kan lange tekster med fordel opdeles i mindre underafsnit, som der linkes til fra hovedartiklen. På denne måde understøttes brugeren bedst i sin informationssøgning. Det kan ligeledes være en fordel at fremhæve væsentlige nøgleord i en sammenhæng med fed skrift.

En af de største fejl virksomheder begår, når de designer web-sites, er at afspejle virksomhedens infrastruktur på sitet. Herved tilgodeses ikke brugerens måde at tænke på, og det understøtter ikke anvendelsen af sitet.

Jyske Bank, som ses her til højre afspejler virksomhedsstrukturen på sitet:
Første del: Privat, Erhverv, Investering, Aktionær, Job, Presse, English
Anden del: Kontakt, Jyske Netbank, Finansnyt.
Indhold: Puljernes afkast, Vind håndværkere for 50.000 kr, Jyske Prioritet.
Når du skal finde en medarbejder er 2 søgefelter (navn, afdeling), man kunne nok forestille sig at man kan nøjes med et felt.

Brugere, der ikke har kendskab til virksomheden i forvejen, tvinges til at skulle gennemskue virksomhedsstrukturen før, de finde det rigtige menupunkt. Når der designes en virksomhedsløsning, er det nødvendigt at designe løsningen i overensstemmelse med brugerens behov og ikke virksomhedens.

Eksempelvis: Det primære for et flyselskab er at sælge (fly-) rejser og derfor bør forsiden designes på en måde, så den understøtter virksomhedens målsætning. Brugeren kommer på siden for at købe rejser eller for at se, hvilke muligheder der er. Sammenlignes der wes-sites fra to flyselskaber, henholdsvis "SAS" og "British Airways", er der tydelig forskel i forståelsen af, hvad brugerens behov er. Se eksempel.


Mine links:
Data recovery, services    free online tarot readings    data recovery services    free photos of statues from Italy"    webdesigner, webdesign referencer    Coaching    freelance webdesigner, webdesign    It-manden 'data recovery' & tegneseriestriben 'Systemadministratoren'    Foto oversigt    Mainecoon desktop wallpaper    Phillip    Patricks links    Coaching    Webdesign    Madopskrifter    links